Thông Tin Chung

TỔNG QUAN

Ban Tổ Chức: EXPORUM
Sự Kiện Đặc Biệt: Kết Nối Doanh Nghiệp, Hội Thảo LEDCON, Khu Vực Thí Nghiệm LEDLAB
Lĩnh vực trưng bày: Thiết Bị LED/OLED, Thiết Bị Chiếu Sáng, Chiếu Sáng Thông Minh, Bảng Quảng Cáo Kỹ Thuật Số, Màn Hình Hiển Thị, Phụ Kiện LED, OLED, Thiết Bị Tiết Kiệm Năng Lượng, Năng Lượng Mặt Trời …

Thời gian 

25-27/11/2021

 Địa Điểm

 Trung Tâm Hội Nghị & Triển Lãm Sài Gòn (SECC)

Tổ Chức Bởi 

Exporum Vietnam

Đơn Vị Hỗ Trợ

Bộ Ngoại Giao Việt Nam

Bộ Thông Tin Và Truyền Thông

Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh

Hội Chiếu Sáng Việt Nam

Sự Kiện Song Hành

Kết Nối Doanh Nghiệp

LEDCON

LEDLAB 

Lĩnh Vực Trưng Bày