Thông Tin Chung

TỔNG QUAN

Ban Tổ Chức: EXPORUM
Sự Kiện Đặc Biệt: Kết Nối Doanh Nghiệp, Hội Thảo LEDCON, Khu Vực Thí Nghiệm LEDLAB
Lĩnh vực trưng bày: Thiết Bị LED/OLED, Thiết Bị Chiếu Sáng, Chiếu Sáng Thông Minh, Bảng Quảng Cáo Kỹ Thuật Số, Màn Hình Hiển Thị, Phụ Kiện LED, OLED, Thiết Bị Tiết Kiệm Năng Lượng, Năng Lượng Mặt Trời …

Register NowFor Show Updating