LEDCON


Hội Thảo LEDCON

Thông Tin
Nội Dung
Thời Gian
25-27.11.2021 | 9.00 ~ 17.00
Địa Điểm
Khu Vực Hội Thảo
Đơn Vị Tham Dự
Đơn Vị Trưng Bày, Khách Tham Quan, Khách Mua Hàng, Cơ Quan Chính Phủ.
Chủ Đề
1. Thị trường ứng dụng của UV LED
2. Dự báo thị trường Chiếu sáng thông minh
3. Smart Home & Chiếu sáng thông minh
4. Ứng dụng Công nghệ LED cao cấp vào Nông nghiệp

*Tìm kiếm Diễn giả:

BTC LEDTEC ASIA 2021 kêu gọi các Quý Hiệp Hội, Tổ chức, các Chuyên gia trong các lĩnh vực nêu trên đăng kí tham dự. Quý Diễn giả có thể gửi thông tin về BTC tham khảo cho 1 buổi hội thảo (30 phút)