KẾT NỐI
DOANH NGHIỆP


KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

Thông Tin
Nội Dung
Thời Gian
22~24.04.2020 | 10.00 ~ 17.00
Địa Điểm
Khu Vực Kết Nối Doanh Nghiệp
Đơn Vị Tham Dự
Đơn Vị Trưng Bày, Khách Tham Quan, Khách Mua Hàng, Đại Diện Chính Phủ.

Lĩnh vực trưng bày của các đơn vị tham gia triển lãm sẽ được liệt kê trong Đơn đăng kí tham quan triển lãm, khách tham quan có thể chọn các hạng mục quan tâm. Khách tham quan sẽ nhận được thẻ đeo cùng danh sách cũng như vị trí gian hàng của công ty thuộc lĩnh vực quan tâm. Mục đích để đảm bảo khách tham quan và khách mua hàng có thể gặp gỡ trực tiếp các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực mà họ quan tâm.

LEDTEC ASIA 2020 POSTPONE ANNOUNCEMENT

LEDTEC ASIA 2020 Secretariat had announced that LEDTEC ASIA 2020 will be postponed due to the increased spread of the COVID-19.

Considering health and disinfection of exhibitors, visitors and other all people as top priority, here we announce that LEDTEC ASIA 2020 will be postponed to 2nd half of 2020.

We will inform officially the new show date and venue as soon as possible

Thank you for your understanding.

LEDTEC ASIA Secretariat