Hướng dẫn đăng ký tham quan

Hình Thức Đăng Ký​

Cách Thức Đăng Ký Tham Quan Triển Lãm

Hình thức
Phí tham dự
Đăng ký trước
Miễn phí
Thư mời
Khách tham quan
  • Khách tham quan vui lòng điền đầy đủ vào đơn đăng ký và nhận thẻ ra vào tại quầy.
  • Khách đăng ký trước và Khách mời có thể nhận thẻ đeo đã được in sẵn tại quầy đăng ký.

LEDTEC ASIA 2020 POSTPONE ANNOUNCEMENT

LEDTEC ASIA 2020 Secretariat had announced that LEDTEC ASIA 2020 will be postponed due to the increased spread of the COVID-19.

Considering health and disinfection of exhibitors, visitors and other all people as top priority, here we announce that LEDTEC ASIA 2020 will be postponed to 2nd half of 2020.

We will inform officially the new show date and venue as soon as possible

Thank you for your understanding.

LEDTEC ASIA Secretariat