Hướng dẫn đăng ký tham quan

Hình Thức Đăng Ký​

Cách Thức Đăng Ký Tham Quan Triển Lãm

Hình thức
Phí tham dự
Đăng ký trước
Miễn phí
Thư mời
Khách tham quan
  • Khách tham quan vui lòng điền đầy đủ vào đơn đăng ký và nhận thẻ ra vào tại quầy.
  • Khách đăng ký trước và Khách mời có thể nhận thẻ đeo đã được in sẵn tại quầy đăng ký.